Älvsjö gård, ritning från 1800

En av Stockholms äldsta gårdar

Älvsjö gård är en av Stockholms äldsta gårdar. Platsen omnämns i skrift redan 1514. År 1562 blir Johan Pedersson Bååt ägare till ett frälsehemman i dåvarande Elwesiö. Gårdens andre ägare, baron Jakob Neaf, uppför åren 1584–1598 en huvudbyggnad med två fristående flyglar på denna plats. Dottern Maria får gården i hemgift år 1606 i giftet med friherre Johan Skytte av Duderhoff. Deras dotter Anna Gyllenstierna ärver gården år 1649. Ättlingar äger sedan gården i över hundra år.

År 1772 köps Elfsiö säteri av friherre Axel Lagerbielke. Gården blir fideikommiss år 1778 och stannar därmed i släktens ägo i nära två sekel.

År 1968 köper Stockholms stad gården med park. I dag drivs Älvsjö gård i Stockholmsmässans regi som en exklusiv och fristående mötesplats för mindre och medelstora sällskap.

Älvsjö gård, 1928

Röda salongen med porträtt av ätten Lagerbielke (Foto: Privat)

Röda salongen med porträtt av Gustav Lagerbielke (1817–1895), Sveriges sista lantmarskalk (Foto: Privat)
Stora entrén i vinterskrud (Foto: Privat)

Kabinettet på övre våningen (Foto: Privat)

(Foto: Privat)